ซุเปอร์ออดิโอซีดี

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:Issues ซุเปอร์ออดิโอซีดี (แม่แบบ:Lang-en ตัวย่อ SACD) เป็นสื่อออพติคอลแบบอ่านอย่างเดียว (Read-Only) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเสียงที่มีคุณภาพสูงกว่าออดิโอซีดีมาก ถูกคิดค้นขึ้นโดย โซนี่ และฟิลิปส์ (กลุ่มที่เป็นผู้คิดค้น CD) เปิดตัวในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ขณะนี้กำลังต่อสู้ทางด้านฟอร์แมตอยู่กับ DVD-Audio ซึ่งให้เสียงคุณภาพสูงพอกัน แม่แบบ:โครงเทคโนโลยี


You are not allowed to post comments.