นครโฮจิมินห์

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:Infobox City

นครโฮจิมินห์ (แม่แบบ:Lang-vi, แม่แบบ:IPA ถั่ญโฟ้โห่จี๊มิญ) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (แม่แบบ:Lang-vi ส่ายก่อน (เหนือ) ไซ่ก่อง (ใต้)) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ[1]

ประวัติศาสตร์

ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า ไพรนคร (ตัวอักษรเขมรเขียนว่า ព្រៃនគរ) ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนามว่า ซาดิ่ง (Gia Định) และต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า ไซ่ง่อน (Sài Gòn) กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์

ภูมิศาสตร์

ภูมิอากาศ

แม่แบบ:Weather box

การแบ่งเขตการปกครอง

แม่แบบ:Tnavbar-header
ชื่อเขต/อำเภอ
(เดือนธันวาคม ค.ศ. 2003)
จำนวนเขตย่อย
(เดือนธันวาคม ค.ศ. 2003)
พื้นที่ (กม.)
(เดือนธันวาคม ค.ศ. 2008)
ประชากร
(ค.ศ. 2011)[2]
เขต
เขต 1 10 แขวง 7.73 185,715
เขต 2 11 แขวง 49.74 136,497
เขต 3 14 แขวง 4.92 188,898
เขต 4 15 แขวง 4.18 183,043
เขต 5 15 แขวง 4.27 175,217
เขต 6 14 แขวง 7.19 251,902
เขต 7 10 แขวง 35.69 265,997
เขต 8 16 แขวง 19.18 421,547
เขต 9 13 แขวง 114 269,068
เขต 10 15 แขวง 5.72 234,188
เขต 11 16 แขวง 5.14 234,293
เขต 12 11 แขวง 52.78 451,737
เขตก่อเวิ่ป 16 แขวง 19.74 561,068
เขตเตินบิ่ญ 15 แขวง 22.38 430,350
เขตเตินฟู้ 11 แขวง 16.06 419,227
เขตบิ่ญถัญ 20 แขวง 20.76 479,733
เขตฟู้ญวน 15 แขวง 4.88 175,631
เขตถูดึ๊ก 12 แขวง 47.76 474,547
เขตบิ่ญเติน 10 แขวง 51.89 611,170
รวมเขตทั้งหมด 259 แขวง 494.01 6,149,817
อำเภอ
อำเภอกู๋จี 20 ชุมชน, 1 เมือง 434.5 362,454
อำเภอฮ้อกโมน 11 ตำบล, 1 เมือง 109.18 363,171
อำเภอบิ่ญจั๊ญ 15 ตำบล, 1 เมือง 252.69 465,248
อำเภอหญ่าแบ่ 6 ตำบล, 1 เมือง 100.41 109,949
อำเภอเกิ่นเส่อ 6 ตำบล, 1 เมือง 704.22 70,499
เขตอำเภอทั้งหมด 58 ตำบล, 5 เมือง 1,601 1,371,321
รวมทั้งหมด 259 แขวง, 58 ตำบล, 5 เมือง 2,095.01 7,521,138

การคมนาคม

ชาวเวียดนามในนครโฮจิมินห์ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซ่ง่อนบัส (Saigon Bus) ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต (แม่แบบ:Lang) เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติล็องถั่ญ (แม่แบบ:Lang) จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน[3]

เมืองพี่น้อง

มีเมืองพี่น้อง 26 เมือง / ภูมิภาคของนครโฮจิมินห์:[4][5]

อ้างอิง

แม่แบบ:รายการอ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แม่แบบ:คอมมอนส์-หมวดหมู่ แม่แบบ:เขตการปกครองของเวียดนาม แม่แบบ:เมืองเจ้าภาพซีเกมส์

แม่แบบ:เรียงลำดับ แม่แบบ:โครงประเทศ


You are not allowed to post comments.