-สถาน

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:Short description

-สถาน (แม่แบบ:Lang-fa) เป็นหน่วยคำเติมท้ายที่มีความหมายในภาษาเปอร์เซียว่า "ที่ที่เต็มไปด้วย"[1] หรือ "ที่ที่มีสิ่งใด ๆ มากมาย"[2] ปรากฏในชื่อของภูมิภาคต่าง ๆ ในอิหร่าน, อัฟกานิสถาน และเอเชียกลางและใต้ รวมทั้งในคอเคซัสและรัสเซีย

ศัพทมูลวิทยาและคำร่วมเชื้อสาย

หน่วยคำเติมท้าย -สถาน พอจะเทียบเคียงได้กับหน่วยคำเติมท้าย -แลนด์ ซึ่งปรากฏในชื่อของประเทศและสถานที่หลายแห่ง หน่วยคำเติมท้าย -สถาน ยังมีที่ใช้ทั่วไป เช่น รีเกสถาน (แม่แบบ:Lang) "ที่แห่งทราย, ทะเลทราย"; โกเลสถาน (แม่แบบ:Lang) "ที่แห่งดอกไม้, สวน"; กูเรสถาน (แม่แบบ:Lang) "หลุมฝังศพ, สุสาน"; ฮินดูสถาน (แม่แบบ:Lang) "ดินแดนของชาวฮินดู" (ประเทศอินเดีย) ในภาษาเปอร์เซีย

แต่เดิมหน่วยคำ สถาน เป็นคำนามอิสระ ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นหน่วยคำเติมท้ายโดยเป็นผลมาจากการปรากฏบ่อยครั้งในส่วนท้ายของนามประสม หน่วยคำนี้มีต้นกำเนิดจากกลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียนและย้อนไปได้ถึงตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน โดยเป็นคำร่วมเชื้อสายกับคำว่า สถาน (แม่แบบ:Lang, แม่แบบ:IPA) ในภาษาสันสกฤต (แปลว่า "การยืน" ซึ่งต่อมามีขอบเขตความหมายกว้างออกไป เช่น "สถานที่, ที่ตั้ง; ถิ่นที่อยู่, ที่อาศัย") และสืบเนื่องมาจาก แม่แบบ:PIE ในภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม[3]

ประเทศ

แม่แบบ:Div col

แม่แบบ:Div col end

นอกจากนี้ ชื่อประเทศอาร์มีเนียในภาษาของตนเองคือ ฮายาสถาน (Hayastan) โดย ฮายา- มาจากคำว่าฮัยก์ บิดาผู้ก่อตั้งชาติอาร์มีเนีย

ในสมัยสหภาพโซเวียต ชาติเหล่านี้บางชาติยังเป็นที่รู้จักในชื่อที่มีหน่วยคำเติมท้าย -ia เช่น เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) บ่อยครั้งเรียกว่า เติร์กเมเนีย (Turkmenia), คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) บ่อยครั้งเรียกว่า เคอร์กิเซีย (Kirghizia) และแม้แต่ อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) บางครั้งก็เรียกว่า อุซเบเกีย (Uzbekia)[4][5]

ชื่อประเทศในภาษาต่าง ๆ

ชื่อภาษาไทย ภาษาเปอร์เซีย ภาษาตุรกี ภาษาอาร์มีเนีย
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
(อดีตคือ แม่แบบ:Lang)
แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang
แม่แบบ:Flag

(แม่แบบ:Flag และ แม่แบบ:Flag)


(อดีตคือ แม่แบบ:Lang)
แม่แบบ:Flag แม่แบบ:Langแม่แบบ:Lang แม่แบบ:Lang

เขตการปกครอง

พื้นที่

ดูเพิ่ม

แม่แบบ:Div col

แม่แบบ:Div col end

อ้างอิง

แม่แบบ:รายการอ้างอิง

อ่านเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

แม่แบบ:วิกิพจนานุกรมอังกฤษ

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named hayyim-dictionary
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named steingass-dictionary
  3. Macdonell, Arthur Anthony (1929). A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout. London: Oxford University Press, via University of Chicago.
  4. Google Ngram Uzbekia, Kirgizia, Turkmenia, Tajikia
  5. แม่แบบ:Cite book


You are not allowed to post comments.