-เทศ

From Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(0 votes)

แม่แบบ:Short description หน่วยคำเติมท้าย -เทศ เป็นศัพท์อินโด-อารยันที่แปลว่า "ประเทศ"[1][2] ปรากฏในชื่อภูมิภาคและประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย):

ในประเทศอินโดนีเซีย หน่วยคำนี้แผลงมาเป็น เดซา ซึ่งมีความหมายในภาษาอินโดนีเซียว่า "หมู่บ้าน"

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

แม่แบบ:Reflist แม่แบบ:โครง


You are not allowed to post comments.